ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παραγωγή γυαλιού

Στην παρουσίαση αυτή θα γνωρίσουμε τα βασικά στάδια παραγωγής γυαλιού. Από την ανάμιξη των συστατικών του, μέχρι την ομογενοποίηση και ρευστοποίησή του σε υψηλές θερμοκρασίες.