ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Διαμόρφωση γυαλιού

Στην παρουσίαση αυτή, ειδικοί τεχνίτες "φυσάνε" το τηγμένο γυαλί με αέρα, διαμορφώνοντας περίτεχνα αντικείμενα.