ΘΕΜΑ
H περιεκτικότητατων διαλυμάτων με λίγα λόγια

H περιεκτικότητατων διαλυμάτων με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί περιεκτικότητας των διαλυμάτων.
  • Η περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατά βάρος ή απλώς περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος, συμβολίζεται ως x % w/w, και σημαίνει ότι σε 100 μονάδες βάρους του διαλύματος περιέχονται x μονάδες βάρους της διαλυμένης ουσίας.  
  • Η περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ' όγκο συμβολίζεται ως x % w/v και σημαίνει ότι σε 100 μονάδες όγκου του διαλύματος περιέχονται x μονάδες βάρους της διαλυμένης ουσίας.  
  • Η περιεκτικότητα στα εκατό όγκο κατ' όγκο, ή απλώς περιεκτικότητα στα εκατό κατ' όγκο, συμβολίζεται ως x % v/v ή x vol και σημαίνει ότι σε 100 μονάδες όγκου του διαλύματος περιέχονται x μονάδες όγκου της διαλυμένης ουσίας.  
  • Κατά τον υπολογισμό των περιεκτικοτήτων η μονάδα βάρους είναι το γραμμάριο, g ή το κιλό Kg (1 Κg = 1000 g) και η μονάδα όγκου το mL ή το L αντιστοίχως (1 L = 1000 mL).  
  • Τα διαλύματα μπορεί να είναι "ακόρεστα", όταν ο διαλύτης μπορεί να διαλύσει και άλλη ποσότητα διαλυμένης ουσίας, και "κορεσμένα", όταν ο διαλύτης έχει διαλύσει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα.  
  • Η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη σε ορισμένες συνθήκες ονομάζεται διαλυτότητα της ουσίας στο διαλύτη.
  • Η διαλυτότητα σε υγρούς διαλύτες μετριέται σε g ουσίας σε 100 g διαλύτη (ή mL για το νερό).