ΘΕΜΑ
Χημεία, Καθημερινή Ζωή και Ανάπτυξη

Χημεία, Καθημερινή Ζωή και Ανάπτυξη

Body
Η Χημεία βρίσκεται παντού στην καθημερινότητά σε τομείς όπως η υγεία, η ένδυση, η διατροφή, η ομορφιά, κ.α. Σκοπός λοιπόν είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα οφέλη της και να μην την χρησιμοποιούμε με αρνητικό σκοπό.

Η Χημεία με μεθόδους που έχει αναπτύξει κατόπιν έρευνας έχει πετύχει την μετατροπή πρώτων υλών σε νέα χρήσιμα προϊόντα και με αυτό τον τρόπο έχει βοηθήσει στην εξέλιξη της τεχνολογίας και τελικά στη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής

Παρακάτω φαίνονται τα χρήσιμα προϊόντα που παράγονται από μια απλή χημική ένωση, το αιθυλένιο, το οποίο παράγεται από τα προϊόντα κατεργασίας του αργού πετρελαίου.

 
 

Αν από μια χημική ουσία μόνο παράγονται τόσο πολλά προϊόντα τότε σχεδόν όλα τα νέα υλικά δημιουργούνται χάρη στη Χημεία. Με τη παραγωγή αυτών των νέων υλικών Χημεία έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη τομέων όπως η υγεία, η διατροφή, η ένδυση, η ομορφιά κ.α. 

Πολλές φορές όμως, από άγνοια ή και από ιδιοτελείς σκοπούς, οι γνώσεις και τα προϊόντα της Χημείας χρησιμοποιούνται χωρίς σύνεση με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Φυσικά δεν ευθύνεται η Χημεία για αυτό, αλλά αυτοί που τη χρησιμοποιούν με κακούς σκοπούς και βλαπτικά αποτελέσματα.