ΚΟΥΙΖ

Τα προϊόντα της χημείας στην καθημερινή ζωή

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τα προϊόντα της χημείας στην καθημερινή ζωή απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις