ΚΟΥΙΖ

Oι ωφέλιμες και βλαβερές χρήσεις των χημικών προϊόντων

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τις ωφέλιμες και βλαβερές χρήσεις των χημικών προϊόντων απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις