ΘΕΜΑ
Οπτικές ίνες

Οπτικές ίνες

Body
Από πυρίτιο κατασκευάζονται και οι οπτικές ίνες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε τομείς της τεχνολογίας αλλά και στις τηλεπικοινωνίες.

Οπτικές ίνες ονομάζονται οι ίνες που κατασκευάζονται από καθαρό διοξείδιο του πυριτίου, SiOκαι έχουν το πάχος περίπου μιας ανθρώπινης τρίχας. Τα καλώδια οπτικών ινών αποτελούνται από πάρα πολλές οπτικές ίνες.

Έχουν ποικίλες και εξαιρετικά σημαντικές εφαρμογές ενώ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις τηλεπικοινωνίες και σε οπτικά όργανα ακριβείας. 

fibers
Χρήση οπτικών ινών

 

 

 

Παρουσιάσεις