ΘΕΜΑ
Το νερό στη ζωή μας με λίγα λόγια

Το νερό στη ζωή μας με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί του νερού στη ζωή μας
  • Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή των έμβιων όντων.  
  • Το νερό υπάρχει παντού στη φύση και κυκλοφορεί σε ένα διαρκή κύκλο που λέγεται κύκλος του νερού στη φύση ή υδρολογικός κύκλος.  
  • Υπολογίζεται ότι στον πλανήτη μας υπάρχουν περίπου 1.400.000.000.000.000.000 τόνοι νερού με τη μορφή στερεού (πάγου), υγρού και αερίου (υδρατμών).  
  • Το νερό χρησιμοποιείται κυρίως στη γεωργία, στη βιομηχανία και για οικιακή χρήση.  
  • Το διαθέσιμο πόσιμο νερό αποτελεί μόλις το 0.02 % του συνολικού νερού στη φύση.  
  • Για την παραγωγή όλων των φυσικών και βιομηχανικών υλικών και προϊόντων απαιτούνται τεράστιες ποσότητες νερού και έτσι είναι απαραίτητη η οικονομία στη χρήση του.