ΘΕΜΑ
Τα χημικά στοιχεία

Τα χημικά στοιχεία

Body
Τα χημικά στοιχεία είναι οι χημικές ουσίες που δεν μπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες.

Όπως είδαμε στην ηλεκτρόλυση του νερού, μια χημική ουσία όπως το νερό διασπάται σε άλλες απλούστερες, στην προκειμένη περίπτωση το υδρογόνο και το οξυγόνο. Το υδρογόνο και το οξυγόνο δεν μπορούν να διασπαστούν σε άλλες χημικές ουσίες. Γενικά οι ουσίες που δεν μπορούν να διασπαστούν σε άλλες απλούστερες καλούνται χημικά στοιχεία. Μέχρι σήμερα είναι γνωστά 118 χημικά στοιχεία. 

Τα χημικά στοιχεία διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα μέταλλα και τα αμέταλλα. Μια πολύ χαρακτηριστική ιδιότητα των μετάλλων είναι η μεταλλική τους λάμψη.

Στοιχείο Σύμβολο Είδος
Άνθρακας C Αμέταλλο
Χαλκός Cu Μέταλλο
Χλώριο Cl Αμέταλλο
Σίδηρος Fe Μέταλλο
Θείο S Αμέταλλο
Αργίλιο Al Μέταλλο
Βρώμιο Br Αμέταλλο
Υδράργυρος Hg Μέταλλο
Ψευδάργυρος Zn Μέταλλο
Ιώδιο I Αμέταλλο
Χρυσός Au Μέταλλο
Φώσφορος P Αμέταλλο

Τα χημικά στοιχεία συνδυάζονται μεταξύ τους και μας δίνουν άλλες πιο σύνθετες χημικές ουσίες, τις χημικές ενώσεις

Ουσία Σύμβολο / Μοριακός Τύπος Είδος
Ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 Χημική ένωση
Χαλκός Cu Χημικό στοιχείο
Χλώριο Cl Χημικό στοιχείο
Νερό H2O Χημική ένωση
Θείο S Χημικό στοιχείο
Σίδηρος Fe Χημικό στοιχείο
Αργίλιο Al Χημικό στοιχείο
Ζάχαρη C12H22O11 Χημική ένωση
Θειούχος σίδηρος FeS Χημική ένωση
Διοξείδιο του άνθρακα CO2 Χημική ένωση
Χρυσός Au Χημικό στοιχείο
Μαγειρική σόδα NaΗCO3 Χημική ένωση