ΚΟΥΙΖ

Μέταλλα και αμέταλλα χημικά στοιχεία

Μια πολύ χαρακτηριστική ιδιότητα των μετάλλων είναι η μεταλλική τους λάμψη. Με κριτήριο αυτήν την ιδιότητα και την εμπειρία σου χαρακτήρισε τα παρακάτω στοιχεία ως μέταλλα ή αμέταλλα.