Η Χημεία Γύρω μας

Η Χημεία Γύρω μας

Η Χημεία είναι η επιστήμη που μελετά τις ιδιότητες της ύλης. Μελετά τη σύσταση, τη δομή, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των στοιχείων και των χημικών ενώσεων που απαντώνται στα διάφορα υλικά, καθώς και τη μετατροπή τους σε νέες χημικές ενώσεις και υλικά.

Η Χημεία βρίσκεται παντού στην καθημερινή ζωή, από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, μέχρι τα τελευταίας τεχνολογίας νανοϋλικά και σε συνδυασμό με άλλες επιστήμες όπως η φυσική και η βιολογία έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης