ΚΟΥΙΖ

Φυσικά και τεχνητά υλικά

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τα φυσικά και τεχνητά υλικά απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις