Τα οξέα

Τα οξέα

Τα οξέα στα τρόφιμα έχουν ξινή γεύση, δεν πρέπει όμως να δοκιμάζουμε τα βιομηχανικά οξέα. Οι δείκτες μας επιτρέπουν να δούμε αν ένα διάλυμα είναι όξινο καθώς αλλάζουν χρώμα παρουσία οξέων. Για να μελετήσουμε το πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα χρησιμοποιούμε την κλίμακα του pH από το 1 έως το 7, όσο μικρότερη είναι η τιμή του διαλύματος, τόσο πιο όξινο είναι.

Τα οξέα αντιδρούν με τα μέταλλα αλλά και με τα ανθρακικά άλατα. Ο Arrhenius πίστευε ότι οξέα είναι οι ενώσεις που ελευθερώνουν στο νερό κατιόντα υδρογόνου. Κάθε οξύ παίρνει το όνομα του με βάση το είδος των ατόμων από τα οποία αποτελείται και στο τέλος την κατάληξη οξύ. Τα κυριότερα οξέα είναι υδροχλωρικό, το θειικό, το νιτρικό και το οξικό οξύ.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Εικονικά Εργαστήρια

Γνωριμία με τα Μόρια

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης