ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Το θειικό οξύ στη βιομηχανία

Το θειικό οξύ στη βιομηχανία

Body
Μια από τις βιομηχανικές εφαρμογές του θειικού οξέος είναι η παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών.
Εφαρμογές του θειικού οξέος στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών
Παραγωγή υφάνσιμων υλών Παραγωγή υφάνσιμων υλών
Παραγωγή χρωμάτων Παραγωγή χρωμάτων
Παραγωγή λιπασμάτων Παραγωγή λιπασμάτων
Παραγωγή χημικών Παραγωγή χημικών
Παραγωγή καλλυντικών Παραγωγή καλλυντικών
Καθαρισμός των ορυκτελαίων Καθαρισμός των ορυκτελαίων