ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Το νιτρικό οξύ στη βιομηχανία

Το νιτρικό οξύ στη βιομηχανία

Body
Μια από τις βιομηχανικές εφαρμογές του νιτρικού οξέος είναι στην παραγωγή εκρηκτικών.
Εφαρμογές του νιτρικού οξέος στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Βιομηχανική παραγωγή εκρηκτικών (νιτρογλυκερίνης και ΤΝΤ) Παραγωγή εκρηκτικών (νιτρογλυκερίνης και ΤΝΤ)
Μεταλλουργία Μεταλλουργία
Παραγωγή βερνικιών Παραγωγή βερνικιών
Βιομηχανική παραγωγή χημικών Παραγωγή χημικών
Βιομηχανική παραγωγή λιπασμάτων Παραγωγή λιπασμάτων