ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Το οξικό οξύ στη βιομηχανία

Το οξικό οξύ στη βιομηχανία

Body
Μια από τις βιομηχανικές εφαρμογές του οξικού οξέος είναι ως πρόσθετο τροφίμων.
Εφαρμογές του οξικού οξέος στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Παραγωγή πλαστικών Παραγωγή πλαστικών
Πρόσθετο τροφίμων Πρόσθετο τροφίμων
Παραγωγή χημικών Παραγωγή χημικών
Φωτογραφικό αντιδραστήριο Φωτογραφικό αντιδραστήριο