ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Το υδροχλωρικό οξύ στη βιομηχανία

Το υδροχλωρικό οξύ στη βιομηχανία

Body
Μια από τις βιομηχανικές εφαρμογές του υδροχλωρικού οξέος είναι στον καθαρισμό μετάλλων.
Εφαρμογές του υδροχλωρικού οξέος στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Παραγωγή εκρηκτικών (νιτρογλυκερίνης και ΤΝΤ) Παραγωγή εκρηκτικών (νιτρογλυκερίνης και ΤΝΤ)
Μεταλλουργία Μεταλλουργία
Παραγωγή χημικών Παραγωγή χημικών
Καθαρισμός μετάλλων  Καθαρισμός μετάλλων