ΘΕΜΑ
Φυσικές ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα

Φυσικές ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα

Body
Οι ιδιότητες του διοξειδίου το άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο άχρωμο, άοσμο και άγευστο με μοριακό τύπο CO2. Καθώς καταναλώνουμε ανθρακούχα ποτά, όπως η λεμονάδα, αισθανόμαστε τις φυσαλίδες ενός αερίου στο λαιμό μας. Το αέριο που αισθανόμαστε είναι το διοξείδιο του άνθρακα.

Αν ανοίξουμε, λοιπόν, ένα ανθρακούχο ποτό, θα παρατηρήσουμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα δεν παραμένει στο μπουκάλι, αλλά τείνει να διαφεύγει στην ατμόσφαιρα αργά και σταθερά με τη μορφή φυσαλίδων. Έτσι, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως σε συνηθισμένες συνθήκες πίεσης το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται ελάχιστα στο νερό και στα υδατικά διαλύματα.

Αναψυκτικό - Διοξείδιο του Άνθρακα
Ανθρακούχο ποτό.

Πρόκειται για ένα αέριο που δεν καίγεται και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον αέρα, ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο στη χρήση των πυροσβεστήρων καθώς όταν εκτοξεύεται πάνω από μια εστία φωτιάς, εμποδίζει την επαφή του καυσίμου με το οξυγόνο με αποτέλεσμα η φωτιά να  σβήνει.

Μοριακό μοντέλο Διοξειδίου του άνθρακα, CΟ2