ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Επίδραση των οξέων στο χρώμα των δεικτών

Σε αυτό το πείραμα δείκτες προστίθενται σε ξίδι και παρατηρείται αλλαγή του χρώματος.

Σε αυτό το πείραμα χρησιμοποιείται ο εργαστηριακός δείκτης πορτοκαλί του μεθυλίου (ηλιανθίνη) και δύο φυσικοί δείκτες, ο ζωμός του κόκκινου λάχανου και το τσάι.

Οι τρείς δείκτες προστίθενται σε απεσταγμένο νερό και ξίδι και παρατηρείται η αλλαγή του χρώματός τους στο όξινο διάλυμα του ξιδιού.