ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Επίδραση των οξέων στο χρώμα των δεικτών

virtual lab

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή του Εικονικού Εργαστηρίου CHEMNOESIS-Acid-Indicators.exe.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με λειτουργικό Windows.

Λήψη Εφαρμογής (5.6 mb)
Περιγραφή Εργαστηρίου
Πείραμα 1
Πείραμα 2

Περιγραφή του εικονικού εργαστηρίου

Στο εικονικό εργαστήριο με αντικείμενο την επίδραση των οξέων στο χρώμα των δεικτών έχετε στη διάθεσή σας διαλύματα οξέων, δείκτες και καθαρό νερό.

Μπορείτε να προσθέτετε ποσότητα διαλύματος οξέος ή νερού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να προσθέσετε σταγόνες από οποιοδήποτε δείκτη.

Στο ίδιο ποτήρι μπορείτε να προσθέσετε και δεύτερη ποσότητα νερού ή διαλύματος του ίδιου οξέος.

Μπορείτε να επαναλάβετε το πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα από αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη χρήση των των φυσικών και εργαστηριακών δεικτών, να διαπιστώσετε ττη συμπεριφορά των δεικτών σε όξινα διαλύματα και να κατανοήσετε τη διαφορά αλλαγής χρώματος των συγκεκριμένων δεικτών σε όξινο διάλυμα και αλλαγής τόνου χρώματος ενός διαλύματος.

Οδηγίες

  1. Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης νερό. Στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα κάθε δείκτη στο νερό.
  2. Προσθέστε σε ένα ποτήρι οποιοδήποτε διάλυμα οξέος. Στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα κάθε δείκτη στα διαλύματα οξέων.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΧΡΩΜΑ
 
Βάμμα ηλιοτροπίου
Καθαρό νερό
Διάλυμα οξέος
 
 
 
Μπλέ της βρωμοθυμόλης
Καθαρό νερό
Διάλυμα οξέος
 
 
 
Ζωμός κόκκινου λάχανου
Καθαρό νερό
Διάλυμα οξέος
 
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών

Οδηγίες

  1. Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL νερό και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες.
  2. Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL νερού.
  3. Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο δείκτη και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.
  4. Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL διαλύματος οξεος και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες.
  5. Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL διαλύματος του ίδιου οξέος.
  6. Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο διάλυμα οξέος και άλλο δείκτη και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
 
Νερό
Νερού
 
 
Διάλυμα οξέος
Διαλύματος οξέος
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών