ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Τα οξέα

Τα οξέα - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τα οξέα απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις