ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Επίδραση του υδροχλωρικού οξέος σε Mg, Zn και Cu

Σε αυτό το πείραμα προστίθεται διάλυμα υδροχλωρικού οξέος σε ρινίσματα μετάλλων όπως, μαγνήσιο (Mg), ψευδάργυρος (Zn) και χαλκός (Cu). Το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος αντιδρούν και παράγεται υδρογόνο, ενώ ο χαλκός δεν αντιδρά.

Η ύπαρξη του υδρογόνου διαπιστώνεται από τον κρότο της ανάφλεξης του παραγόμενου υδρογόνου που προκαλείται αν πλησιάσουμε μια φλόγα στο χείλος του δοκιμαστικού σωλήνα.