ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)

virtual lab

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή του Εικονικού Εργαστηρίου CHEMNOESIS-Solutions_wv.exe.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με λειτουργικό Windows.

Λήψη Εφαρμογής (5.8 mb)
Περιγραφή Εργαστηρίου
Πείραμα 1
Πείραμα 2

Περιγραφή του εικονικού εργαστηρίου

Στο εικονικό εργαστήριο με αντικείμενο την παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/v έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά στερεών ευδιάλυτων ουσιών και νερό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο των 100 mL, έναν ηλεκτρονικό ζυγό που μπορεί να ζυγίσει μέχρι 40 g, μία ύαλο και μια ράβδο.

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με την έννοια της περιεκτικότητας διαλυμάτων % w/v και να εξασκηθείτε στην παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη περιεκτικότητα % w/v.

Για να παρασκευάσετε διάλυμα με τη ζητούμενη συγκέντρωση, τοποθετήστε τη ύαλο στο ζυγό, μηδενίστε το απόβαρό της, ζυγίστε την απαραίτητη ποσότητα στερεής ουσίας (μέχρι 40 g) και προσθέστε την ουσία στον ογκομετρικό κύλινδρο. Στη συνέχεια προσθέστε στον κύλινδρο νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να γίνει ο προβλεπόμενος.

Μετά την προσθήκη αναδεύετε καλά το μίγμα με τη ράβδο για να ολοκληρωθεί η παρασκευή του διαλύματος και για να πληροφορηθείτε από τον πίνακα την περιεκτικότητα του διαλύματος που προέκυψε.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο σε άδειο ποτήρι αδειάζοντάς το στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

Στο εργαστήριο έχετε πάντα στη διάθεσή σας τον υπολογιστή περιεκτικότητας για να κάνετε τις απαραίτητες πράξεις.

Οδηγίες

Να παρασκευάσετε στο εικονικό εργαστήριο τα παρακάτω διαλύματα:

  1. 100 mL υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/v.
  2. 50 mL υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/v.
  3. 100 mL υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/v.
  4. 60 mL υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/v.
  5. 100 mL υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v.
  6. 80 mL υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v.

Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το βάρος της διαλυμένης ουσίας για κάθε διάλυμα.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΔΙΑΛΥΜΑ
g ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 
100 mL διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/v
 
 
50 mL διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/v
 
 
100 mL διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/v
 
 
60 mL διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/v
 
 
100 mL διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v
 
 
80 mL διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών

Οδηγίες

  1. Παρασκευάστε στο εικονικό εργαστήριο 25 mL υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 20 % w/v προσθέτοντας 5 g αλατιου και νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να γίνει ίσος με 25 mL.
  2. Προσθέστε στο διάλυμα 25 mL νερού, αναδέψτε και επιλέξτε στον πίνακα τον όγκο του διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος.
  3. Προσθέστε στο διάλυμα άλλα 50 mL νερού, αναδέψτε και επιλέξτε στον πίνακα τον όγκο του διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΔΙΑΛΥΜΑ
m
g ουσίας
V
mL διαλύματος
% w/v
Περιεκτικότητα
 
Αρχικό διάλυμα
5
25
20
 
Προσθήκη 25 mL νερού
5
 
 
 
Προσθήκη άλλων 50 mL νερού
5
 
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών