ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια της ατμόσφαιρας απορροφούν μέρος της ακτινοβολίας που εκπέμπει η γη στο διάστημα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του πλανήτη μας να διατηρείται σταθερή. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η αύξηση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την ένταση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, επομένως τη μικρή, αλλά σταθερή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.