ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Χρήσεις ευγενών αερίων

Τα ευγενή αέρια χρησιμοποιούνται ως αδρανή αέρια κατά τη συγκόλληση ευπαθών μετάλλων όπως το τιτάνιο και το ζιρκόνιο. Το ήλιο χρησιμοποιείται ως ανυψωτικό αέριο στα αερόστατα. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή λαμπτήρων υψηλής απόδοσης, καθώς και έγχρωμων λαμπτήρων.

Περισσότερη Χημεία