ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Το pH του εδάφους

Το pH του εδάφους

Body
Η σπουδαιότητα του pH για τη γονιμότητα του εδάφους.

Η σύσταση του εδάφους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη γονιμότητά του. Ωστόσο, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το pH του. Εδάφη με τιμές pH κοντά στο 7 ευνοούν την ανάπτυξη των περισσοτέρων φυτών. Σε ακραίες τιμές pH είναι αδύνατο να ευδοκιμήσουν φυτικοί οργανισμοί. Τα δασικά εδάφη έχουν συνήθως pH ελαφρά όξινο. Σε εδάφη με όξινο pH καλλιεργούνται καλλωπιστικά φυτά, όπως οι γαρδένιες. Τα σιτηρά και οι πατάτες εντοπίζονται σε εδάφη με τιμές pH από 5,5 έως 7,5, ενώ ο καπνός 5 έως 5,8.

Όταν το pH του εδάφους είναι τελείως ακατάλληλο για καλλιέργεια, προκειμένου να γίνει γόνιμο είναι δυνατό να προστεθούν κατάλληλα παρασκευάσματα που έχουν ως σκοπό τη διόρθωση του pH. Έτσι, προστίθενται παρασκευάσματα υδροξειδίου του ασβεστίου σε πολύ όξινα εδάφη ώστε να αποκτήσουν pH κοντά στο 7.

Λόγω της σπουδαιότητας του pH για τις καλλιέργειες, χρήσιμη έως απαραίτητη είναι  η  μέτρηση  του pH του εδάφους.

Μετρήσεις pH του εδάφους
Μετρήσεις pH του εδάφους.