ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Ικανότητα των εδαφών να συγκρατούν νερό

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα πολύ απλό πείραμα με το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την ικανότητα κάποιου εδάφους να συγκρατεί το νερό. Χρησιμοποιούνται δύο δείγματα ξηρού εδάφους.

Παρατηρήστε ότι το ξηρό δείγμα της άμμου συγκρατεί ελάχιστο νερό. Αντίθετα, το ξηρό χώμα που προέρχεται από ένα κήπο έχει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης του νερού.