ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Πως σχηματίζεται το έδαφος;

Πως σχηματίζεται το έδαφος;

Body
Σχηματισμός του εδάφους και πώς προκαλείται η φυσική, χημική και βιολογική αποσάθρωση.

Το έδαφος σχηματίζεται από τη φυσική, τη χημική και τη βιολογική αποσάθρωση των πετρωμάτων.

Η φυσική αποσάθρωση προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως η τριβή του πετρώματος λόγω της επίδρασης του πάγου, του νερού και του αέρα. Άλλη μια αιτία αποτελούν οι πιέσεις που ασκούνται στο πέτρωμα. Οι πιέσεις αυτές μπορεί να οφείλονται πρώτον, στις ημερήσιες μεταβολές θερμοκρασίας, δεύτερον, στην κρυστάλλωση ορισμένων αλάτων η οποία προκαλεί διόγκωση στις σχισμές και τις ρωγμές και τρίτον, στις ρίζες των φυτών που έχουν τη τάση να διεισδύουν στις υπάρχουσες σχισμές και τα κανάλια των πετρωμάτων.

Η χημική αποσάθρωση είναι η αντίδραση μεταξύ των φυσικών νερών-διαλυμάτων και των ορυκτών πετρωμάτων, η οποία οδηγεί σε μερική ή πλήρη διάλυση του πετρώματος με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός νέου ορυκτού. Αίτιο του φαινομένου αυτού μπορεί να είναι η όξινη βροχή, αλλά και χημικά διαλύματα βιομηχανικής προέλευσης.

Η βιολογική αποσάθρωση είναι η απελευθέρωση οργανικών οξέων από αποικίες οργανισμών (λειχήνες, άλγη, κ.α.) και ριζικά συστήματα.