ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το αλκοτέστ

Τα όργανα της τροχαίας πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της αιθανόλης στο αίμα των οδηγών, το γνωστό μας αλκοτέστ.

Η μέτρηση πραγματοποιείται με ειδική συσκευή, η οποία ανιχνεύει την αιθανόλη στην αναπνοή του οδηγού και μετατρέπει τη μέτρηση σε % w/v συγκέντρωση αιθανόλης στο αίμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός ήταν αθώος. Η ένδειξη της συσκευής είναι μηδέν.