ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Διαχωρισμός μίγματος με απόσταξη

Σε αυτό το πείραμα διαχωρίζεται ένα υδατικό διάλυμα θειικού χαλκού. Το διάλυμα προστίθεται σε σφαιρική φιάλη, στην οποία προσαρμόζεται ένα θερμόμετρο και πλάγιος ψυκτήρας, και θερμαίνεται ισχυρά ώστε να βράσει. Οι υδρατμοί ψύχονται στον ψυκτήρα, ο οποίος ψύχεται με κρύο νερό, το νερό υγροποιείται και συλλέγεται σε ποτήρι. Ο στερεός θειικός χαλκός παραμένει στη φιάλη.