ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Χρωματογραφικός διαχωρισμός μίγματος

Σε αυτό το πείραμα διαχωρίζεται το μίγμα των χρωστικών ουσιών που συναποτελεί το μαύρο μελάνι του μαρκαδόρου. Σε μια ταινία διηθητικού χαρτιού προσθέτουμε μια ποσότητα μελάνης και το χαρτί τοποθετείται σε ποτήρι που περιέχει αλκοόλη ώστε να διαβρέχεται μόνο το κάτω μέρος του. Ενώ η αλκοόλη διαβρέχει το ποτήρι προς τα πάνω, οι διάφορες χρωστικές ουσίες παρασύρονται με διαφορετική ταχύτητα και διαχωρίζονται.