ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση

Σε αυτό το πείραμα διαχωρίζεται ένα μίγμα νερού και άμμου. Το μίγμα προστίθεται σταδιακά σε χωνί διήθησης, στο οποίο έχουμε τοποθετήσει ειδικό πορώδες διηθητικό χαρτί. Το νερό διαπερνά το χαρτί και συλλέγεται σε ποτήρι. Η άμμος δεν διαπερνά το διηθητικό χαρτί και παραμένει σ' αυτό. Στη συνέχεια μπορούμε να την ξηράνουμε και να την παραλάβουμε.