ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Μαγνητικός διαχωρισμός μίγματος

Σε αυτό το πείραμα διαχωρίζεται ένα μίγμα θείου και σιδήρου. Με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, που έλκει τον σίδηρο, συλλέγουμε όλα τα ρινίσματα σιδήρου. Το θείο δεν έλκεται από το μαγνήτη και παραμένει στο δοχείο.