ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Στερεά, υγρή και αέρια κατάσταση

Η ύλη έχει περισσότερες από τρεις καταστάσεις

Body
Εκτός από τη η στερεή, την υγρή και την αέρια κατάσταση υπάρχουν και άλλες δύο, η κολλοειδής και το πλάσμα, με δικές τους χαρακτηριστικές ιδιότητες.

Ίσως, πολλές φορές έχεις αναρωτηθεί ότι υλικά όπως ο καπνός, το ζελέ, ο αφρός, το γιαούρτι είναι στερεά υγρά ή αέρια; Ο ήλιος και τα αστέρια σε ποια από τις τρεις καταστάσεις της ύλης κατατάσσονται; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι ότι εκτός από τις τρεις καταστάσεις της ύλης που γνωρίζεις υπάρχουν άλλες δύο, η κολλοειδής και το πλάσμα.

Ένα υλικό βρίσκεται σε κολλοειδή κατάσταση όταν μία ή περισσότερες ουσίες από αυτές από τις οποίες αποτελείται είναι διασπαρμένες σε πολύ μικρά σωματίδια μέσα σε μια στερεή, υγρή ή αέρια ουσία. Τα διασπαρμένα σωματίδια μπορεί να είναι  πολύ μικρά στερεά σωματίδια, μικρά σταγονίδια υγρού ή μικρές φυσαλίδες αερίου, τα οποία είναι μεγαλύτερα από μόρια αλλά πιο μικρά από αυτά που μπορεί να διακρίνει το γυμνό μάτι. Κολλοειδή είναι το γάλα, το γιαούρτι, η μαγιονέζα, ο καπνός, το ζελέ, ο αφρός, τα σπρέι, το ασπράδι του αυγού κ.ά. 

ζελε
Ζελέ

Τα αέρια όταν θερμανθούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μεταπίπτουν στην κατάσταση του πλάσματος και αποκτούν τελείως διαφορετικές ιδιότητες.

Ηλιος
Ο Ήλιος σε κατάσταση πλάσματος

Ο Ήλιος, τα αστέρια, ο μεσοαστρικός χώρος, τα νεφελώματα αλλά και τα αέρια στους λαμπτήρες φθορισμού (νέον) όταν φωτοβολούν, βρίσκονται σε κατάσταση πλάσματος. Το εξωτερικό μέρος της ατμόσφαιρας της Γης έχει αέρια σε κατάσταση πλάσματος και σε αυτά οφείλεται το βόρειο σέλας.