ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Oι τρείς φυσικές καταστάσεις του νερού

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείς να παρακολουθήσεις τις αλλαγές που επέρχονται στη φυσική κατάσταση του νερού με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Επιπλέον, σε μικροσκοπικό επίπεδο δίνονται πληροφορίες για τη συμπεριφορά των σωματιδίων του νερού στην στερεά (πάγος), υγρή και αέρια κατάσταση (υδρατμός).