ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παραγωγή τσιμέντου

Στην παρουσίαση αυτή θα γνωρίσουμε τα βασικά στάδια παραγωγής του τσιμέντου.

Είναι μίγμα πολλών χημικών ενώσεων, κυρίως του ανθρακικού ασβεστίου και ενώσεων του πυριτίου και αργιλίου.