ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γιατί σκληραίνει ο σοβάς;

Στα πειράματα αυτά παρασκευάζεται σοβάς από ασβέστη, άμμο και νερό. Κατόπιν ελέγχεται η δυνατότητά του σοβά να συγκολλά οικοδομικά υλικά και ερευνάται ποια χημική ένωση είναι υπεύθυνη για τη σκλήρυνσή του.

Διαπιστώνεται ότι η σκλήρυνσή του οφείλεται στην επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με την αντίδραση:

Ca(OH)2(s) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2Ο(l)