ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το πολυαιθυλένιο (PE)

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφεται ο σχηματισμός του πολυμερούς πολυαιθυλενίου (PE) από τον πολυμερισμό μορίων αιθενίου και η χρήση του στην κατασκευή διαφανών μεμβρανών.