ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Μίγματα, διαλύματα και ...

Μίγματα, διαλύματα και ...

Body
Τα μίγματα διακρίνονται με βάση το μέγεθος των σωματιδίων των συστατικών τους σε ετερογενή, ομογενή και κολλοειδή.

Η γενική ονομασία των μιγμάτων στην επιστήμη της Χημείας είναι "Συστήματα Διασποράς", διότι σε αυτά μια ή περισσότερες ουσίες διασπείρεται σε μια άλλη που ονομάζεται και μέσο διασποράς. Γνωρίσαμε ήδη τη διάκριση μεταξύ ετερογενών μιγμάτων, που καλούνται και αδρομερή, και ομογενών μιγμάτων, που καλούνται και διαλύματα.

Η διάκριση μεταξύ των συστημάτων διασποράς - μιγμάτων γίνεται και με βάση το μέγεθος των σωματιδίων των συστατικών τους. Έτσι :

  • Στα αδρομερή ή ετερογενή μίγματα τα σωματίδια είναι μεγαλύτερα από 0,00005 cm και συνήθως είναι ορατά με γυμνό μάτι ή τουλάχιστον με ένα απλό μικροσκόπιο. Παραδείγματα είναι το ασβεστοκονίαμα (σοβάς), η ζάχαρη με κανέλα, ο χυμός πορτοκαλιού, κ.α.
318127733
​​​​​Αδρομερές ή ετερογενές μίγμα
  • Στα διαλύματα ή ομογενή μίγματα τα σωματίδια είναι μικρότερα από 0,0000001 cm και συνήθως είναι ορατά με γυμνό μάτι ή τουλάχιστον με ένα απλό μικροσκόπιο. Παραδείγματα είναι το αλατόνερο, το οινόπνευμα, το ζαχαρόνερο, το κρασί, το μελάνι του μαρκαδόρου, η μπύρα και το βάμμα ιωδίου, το πετρέλαιο, το νερό της βρύσης, κ.α.

401238094
Ομογενές μίγμα ή διάλυμα

Σύμφωνα με τα παραπάνω ένα μίγμα με μέγεθος σωματιδίων 0,000001 cm δεν είναι ούτε αδρομερές ούτε διάλυμα. Ένα τέτοιο σύστημα διασποράς, ανάμεσα στα ετερογενή μίγματα και τα διαλύματα, καλείται κολλοειδές ή μικροετερογενές μίγμα. Έτσι:

  • Στα κολλοειδή ή μικροετερογενή μίγματα τα σωματίδια είναι μικρότερα από 0,00005 cm και μεγαλύτερα από 0,000001 cm. Παραδείγματα είναι το ζελέ των μαλλιών, το ζελέ φρούτων, το υγρό σαπούνι, οι κρέμες προσώπου, η μαγιονέζα, το ασπράδι του αυγού, κ.α.
227304022
Κολλοειδές ή μικροετερογενές μίγμα