ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Παρασκευή μίγματος θείου και σιδήρου

Σε αυτό το πείραμα παρασκευάζεται ένα μίγμα θείου και σιδήρου.
Σε ένα γουδί, αναμιγνύεται μια μικρή ποσότητα θείου που έχει κίτρινο χρώμα με μια μικρή ποσότητα ρινισμάτων σιδηρού. Παρατηρούμε, ότι παρότι οι δύο χημικές ουσίες γίνονται σκόνη στο γουδί και αναμιγνύονται πολύ καλά, διατηρούν τις ιδιότητές τους και μπορούν να διακριθούν ακόμα και με γυμνό μάτι. Ακόμα, με τη βοήθεια ενός μαγνήτη μπορεί να απομακρυνθεί πολύ εύκολα ο σίδηρος από το μίγμα.