ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Καύση χαρτιού

Σε αυτό το πείραμα καίγεται ένα κομμάτι χαρτί.
Παρατηρούμε ότι από την καύση προκύπτουν κάποιες άλλες χημικές ουσίες, σταχτή και καπνός, οι οποίες δε μοιάζουν καθόλου με τα κομμάτια του λευκού άκαυστου χαρτιού.