ΚΟΥΙΖ

Eνδόθερμες και εξώθερμες χημικές αντιδράσεις

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τις ενδόθερμες και τις εξώθερμες χημικές αντιδράσεις απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις