ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Καύση μαγνησίου

Σε αυτό το πείραμα καίγεται σε φλόγα ένα κομμάτι μαγνησίου.
Παρατηρούμε, ότι από την καύση προκύπτει μια άλλη χημική ουσία, η οποία δε διατηρεί τις ιδιότητες του μαγνησίου (χρώμα, υφή).
Επίσης, παρατηρούμε ότι μετά την έναρξη της αντίδρασης, παρουσία ποσότητας οξυγόνου, αυτή συνεχίζεται παρόλο που το μαγνήσιο απομακρύνεται από τη φλόγα.