ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Προσδιορισμός σημείου βρασμού

Σε αυτό το πείραμα προσδιορίζονται τα σημεία βρασμού δύο υγρών, του νερού και της αιθανόλης. Παρατηρούμε ότι κάθε υγρό βράζει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία που είναι μια από τις φυσικές σταθερές του.

Συγκεκριμένα το νερό βράζει στους 100 oC και η αλκοόλη στους 78,4 oC.