ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Λιπάσματα και το φαινόμενο του ευτροφισμού

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείς να παρακολουθήσεις πως τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα εισέρχονται στα υπόγεια νερά, στις λίμνες και τα ποτάμια.

Το αποτέλεσμα είναι ο ευτροφισμός που καταστρέφει πολλά οικοσυστήματα.