ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας

Η υπερκατανάλωση καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με μεγάλες ποσότητες χημικών ενώσεων που δεν είναι φυσιολογικά συστατικά της.

οξείδια του αζώτου και του θείου έχουν ως αποτέλεσμα το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Υπάρχουν βέβαια και φυσικές πηγές όπως οι αυθόρμητες πυρκαγιές των δασών και τα ηφαίστεια.