ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Στερεοί ρυπαντές της ατμόσφαιρας

Σε αυτό το πείραμα εξετάζεται η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα από στερεούς ρυπαντές.

Τρεις αυτοκόλλητες ταινίες τοποθετούνται για δύο βδομάδες σε τρία διαφορετικά σημεία. Σε ένα δάσος, στο παράθυρο ενός σπιτιού και σε ένα δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία.

Στη συνέχεια συλλέγονται και εξετάζονται με μεγεθυντικό φακό.