ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η τρύπα του όζοντος

H τρύπα του όζοντος είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς πιθανόν θα οδηγήσει στην αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας που προσπίπτει στη γη με αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών όπως καρκίνο του δέρματος, οφθαλμολογικές παθήσεις και αλλοιώσεις του γενετικού υλικού.

Η τρύπα του όζοντος οφείλεται κυρίως στους χλωροφθοράνθρακες (CFCs), oι οποίοι χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα και προωθητικά αέρια για σπρέι. Τα CFCs φθάνουν στη στρατόσφαιρα, και καταστρέφουν το όζον.