ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η αποσάθρωση των πετρωμάτων

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πως γίνεται η αποσάθρωση των πετρωμάτων και η δημιουργία του εδάφους.

Όπως θα διαπιστώσετε, η διάβρωση των πετρωμάτων γίνεται με την επίδραση τριών τύπων παραγόντων. Φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες αποσυνθέτουν με αργό ρυθμό τα πετρώματα και δημιουργούν τους μαλακούς σχηματισμούς του υπεδάφους και τους διάφορους τύπους του εδάφους.