ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σφυρηλάτηση μετάλλων

Σε ένα παραδοσιακό σιδεράδικο θα γνωρίσουμε πως σφυρηλατούνται μερικά μέταλλα.

  • Το αλουμίνιο είναι πολύ ελατό. Σφυρηλατείται ακόμα και ψυχρό.
  • Ο χαλκός σφυρηλατείται καλύτερα αφού πρώτα θερμανθεί.
  • Ο σίδηρος απαιτεί ισχυρή θέρμανση πριν σφυρηλατηθεί. Σε αυτή την κατάσταση  μάλιστα μπορούμε να κολλήσουμε δύο κομμάτια σιδήρου.
  • Ο ψευδάργυρος δεν είναι ελατός και σπάει αν τον σφυρηλατήσουμε κρύο. Μετά από θέρμανση σφυρηλατείται εύκολα.